KaagSwim 2022 groot succes

De KaagSwim die op 15 juli is gehouden tijdens de 100e Kaagweek is een groot succes geworden.     De 46 deelnemers, die al dan niet in team verband zwommen en geld binnen haalden voor hun actie, haalden een bedrag op van € 28.188,-.  Samen met de veiling was dit € 35500,-.

Omdat de zeilwedstrijden iets langer duurde dan gepland werd de Swim 30 minuten uitgesteld waarna de zwemmers na lovende woorden van Maarten via een Live verbinding van start gingen.      In verband met de veiligheid en overzichtelijkheid is er uiteindelijk een ronde baan uitgezet voor de Kaagsociëteit waar de deelnemers hun kunstje konden doen.

Tijdens het Italiaans diner op de donderdagavond voorafgaande aan de KaagSwim is er door Frans Sluyters en Frank Bik een veiling gehouden waarmee de totale opbrengst van de KaagSwim op €  35500,- is uitgekomen.   Deels brachten zij zelf hun veilingstukken in door samen te gaan koken bij mensen thuis en ook de  Secretaris van KWV de Kaag Gerrit Kranenburg en partner Bertiel Marijt boden belangeloos hun sloep aan om met mensen te gaan varen.   Voorzitter Max Blom van KWV de Kaag gaat een rondje zeilen met de koper van zijn Kavel in Regenboog 131.   De veiling bracht een bedrag op van ca.  € 7300,-

Totaal is er dus ca. € 35.500  netto/netto opgehaalde voor het goede doel en zijn gemaakte kosten gedekt middels sponsoring.    Wij danken alle deelnemers en mensen die een kavel voor de veiling hebben ingebracht voor hun bijdrage.   Helemaal super !!!

Foto’s KaagSwim