Er varen langs het afgezette parcours kano’s en Sub’s die ondersteund worden door rubber boten.   Ben je moe dan kun je aan de sub’s of kano’s gaan hangen om uit te rusten.  Gaat het niet meer dan vraag je om hulp naar de kant.   Het is geen wedstrijd, maar een strijd voor het goede doel die ook leuk moet zijn.   Deelname kan vanaf 8 jaar en alleen wanneer je een zwemdiploma hebt en een goede conditie hebt.   Deelname is wel voor eigen risico.

Voor de volledige zaken met betrekking tot veiligheid waar wij ons aan conformeren verwijzen wij u naar de zaken zoals deze genoemd staan in het Regelement D zwemmen Open Water….pdf